top of page
Närings

Länken mellan studenterna och näringlivet.

Deras huvudsakliga uppgift är att ha kontakt med företag och föreningar för att kunna skapa evenemang som berikar de olika utbildningar samt hjälpa elever komma i kontakt med företag och ta sig ut i arbetslivet. Vill du kontakta oss om samarbeten med specifika företag eller föreningar kan du kontakta dom! De har ofta ett nära samarbete med utbildningsutskottet.

För mer information kontakta näringslivsutskottet:

mytec.styrelse@gmail.com

Näringsliv

Länken mellan lärarna och studenterna. Deras huvudsakliga uppgift är att kunna hjälpa medlemmar med problem som uppstått med deras utbildningar samt att hjälpa till att utveckla utbildningarna. Så dessa kan ni höra av er till om ni har problem med skolan på något sätt! Detta utskott har ofta ett nära samarbete med näringslivsutskottet.

Utbildning

Utbildning
Marknads

Marknad

Marknadsför event och visar upp Mytec utåt. Ser till att information som är relevant för medlemmarna når dem. Vi är dom som har koll på sociala medier, fixar evenemangen och designar samt distribuerar affischer och flyers. Vill du få hjälp med marknadsföring som du vill ska nå våra medlemmar kan du kontakta oss via någon av våra sociala medier eller mejl!

 
Nöjes

Planerar och ansvarar för events.

Deras huvudsakliga uppgift är att planera och ordna de evenemang som µtec håller i. Har ni funderingar kring specifika event kan ni vända er till någon av dem!

Nöjes

bottom of page